Mattias Svensson: Så roligt ska vi inte ha det

In Sweden we have a system. Mattias Svensson skriver om svensk alkoholpolitik med den träffande rubriken ”Så roligt ska vi inte ha det”.

Ett kärt ämnen. Jag tror att vi alla känner till anekdoter om hur man kom runt restriktionerna under motbokstiden och även om hur man i senare tider lyckats få med sig en extra flaska efter en resa. Mattias Svensson skriver underhållande om allt detta där motbokstiden är höjdpunkten men där många restriktioner fortsatt som mellanölsförbud, lördagsstängda systembutiker och hinder för alkoholservering och så kronan på verket; Systembolagsmonopolet.

Men det finns också ett stort allvar och boken är en skrämmande läsning. Vi ser hur staten gör sig till medborgarnas förmyndare och hur inte bara frihet åsidosätts utan också rättssamhället. Alkoholbyråkratin med Kontrollstyrelse och tillståndsgivare blir den stora överheten och deras och Systembolagets beslut blir utan pardon. Bara att rätta sig efter för medborgare och restauranger. Och i nutid driver Systembolaget politiska kampanjer för pengar tjänade på monopolprissättning.

Allt naturligtvis grundat på den goda tanken om omsorg om medborgarna och skydd för något som ställer till stora problem. Men Mattias Svensson visar också att stränga och obegripliga restriktioner inte är lösningen utan problemet.

Mattias Svensson har ett ont öga till Folkpartiet. Han betraktar motbokstiden som en folkpartistisk diktatur. Även om skulden bör fördelas på fler så ligger det mycket i det. Vi har all anledning att fundera över hur frihetens och medborgarrättens parti kunde bli drivande för dess motsats.

( 2021 07 05)

Jag har ingen vilja till makt.

Detta är en liberal hemsida. Jovisst, men för den som är intresserad av svensk 1900-tals historia måste jag rekommendera biografin om Tage Erlander. Författare är historikern Dick Harrison 

Grunden till boken är Erlanders dagböcker. Det är ju en fantastisk skatt detta att ha tillgång till dagböcker som en statsminister skrev under hela sin ämbetsperiod och dessa skrev Erlander för sig själv och därmed inte tillrättalagt för att passa politiskt.

Man får en inblick i inte bara det historiska skeendet utan också tankar och resonemang som låg bakom. Genomgående är att Erlander faktiskt avskydde sin antagonist under många år – Bertil Ohlin. Boken är skriven på en flytande prosa som man brukar kalla för sidvändare och jag tror att man klarar att läsa den utan att bli socialdemokrat.

2021 06 13 (Erlanders födelsedag)

Till försvar för det öppna samhället.

George Soros är finansmannen som blivit mecenat. Han leder och finansierar stiftelsen Open Society. Denna stiftelse verkar för det som namnet säger. Att främja och försvara det öppna samhället. Alltså verka för demokrati, yttrandefrihet, domstolar som inte står i politikens tjänst, kunskap och bildning. Stiftelsen har sponsrat enskilda och organisationer som verkar för dessa mål och startat Centraleuropeiska Universitetet i Budapest.

Boken är ett försvarstal för de värderingar som vägleder Soros och hans stiftelse. Sedan finns där också en del reflektioner om finansmarknaden.

Det som gör boken extra intressant är ju detta att Soros utnämnts till fiende nummer ett av diverse högerpopulister och främst av regeringen i hans födelseland Ungern. Det räcker då inte att angripa hans demokratiska idéer så därför har det fabricerats diverse skrönor och påståenden om allt ont som han skulle ligga bakom. Det passar då extra bra att han är jude.

Dessa kampanjer säger mer om de som ligger bakom dem än om Soros. Vill man veta vad Ungers regering och alla Soros fiender står för så läs boken. De står för motsatsen.  

2020 09 10

Genusdoktrinen

Det kraftfullaste som finns är en idé vars tid kommit.

Det farligaste som finns är en idé som inte möter motstånd.

Dessa paroller kan karaktärisera ”Genusdoktrinen” av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn.

Genusdoktrinen har tagits in i vårt samhälle. Den har bjudits in och dörren har öppnats av välmenat folk i tron att det handlade om jämställdhet. Väl inne i samhällskroppen har den tagit över styrningen av regering och myndigheter och bokens fokus är det som händer på våra universitet och högskolor. Dessa läroanstalter skall utsättas för det som omskrivet kallas jämställdhetsintegrering. De smittade för viruset vidare så att de statliga myndigheter som driver projektet får ett enkelt jobb.  

Genusdoktrinen är en vänsterfeministisk ideologi där kön ibland inte finns och ibland är väldigt viktigt. Den socialistiska ideologin gäller som säger att jämställdhet är lika utfall och inte den liberala om lika möjligheter.

Den tid som kommit är jämställdhetens tid. I dess hägn har socialistiska idéer kunnat utvecklas till denna genusdoktrin och ta över och det har skett därför att vi inte gjort motstånd utan bara stått bredvid och förundrat sett på.

En mycket viktig bok!

2020 06 25

Min far hade en dröm

En president som skrivit skönlitteratur av högsta klass. Också det något man kunde ha en dröm om.

Boken är 25 år gammal men dagsaktuell. Det handlar om en pojke som växer upp till man och söker sig tillrätta i tillvaron. I ett 60-talets USA som faktiskt var ett rasistland. Lagar var rasistiska och människors sinnen ändrades inte med det klubbslag som tog bort lagarna. Han kommer till ett Indonesien präglat av korruption och våld och ser hur detta blir en del av människor i hans närhet. Han arbetar i något som vi skulle kalla utanförskapsområde med dess hopplöshet men också vilja till förändring.

Så besöker han som vuxen för första gången Kenya och möter släkten. Där uppkommer tidlösa frågor om tillhörighet och gemenskap för den som känner sig ha rötter på två kontinenter.

Det vi möter i boken är en ung man med en utvecklad livsfilosofi. Den bästa grund man kan ha för ett politiskt ledarskap.

2020 04 23

Hotet mot demokratin

Vår tids stora gåta. Hur kunde världens mest utvecklade ekonomi och världen främsta vetenskapsnation välja en inskränkt demagog till president?

Denna gåta måste vi ta oss an om vi vill förstår vad som händer i vår värld. Inte bara i USA utan i större eller mindre grad i många länder.

Boken går igenom vad som händer just nu i Ungern och Polen. Demokratin monteras ner. Sådant har hänt förr, men denna gång sker det med röstsedeln som vapen och med hjälp av ingrodda fördomar mot inre och yttre fiender. Sedan kommer kontroll av media och samhällsapparaten och därmed befästs makten.

Trumps seger i USA var en del i en längre trend där han eller någon av hans sort förr eller senare skulle vinna. För idéerna gror. Inte bara bland samhällets förlorare som det ibland framställs som. En känsla av förakt mot media, intellektuella, det s.k. träsket i Washington, minoritetsgrupper som håller på att bli majoritet och en globalisering som upplevs som ett hot.

Spelplanen håller på att förändras. Där vi tidigare hade en motsättning om ekonomi har vi nu en motsättning om kultur. Endast den som förstår spelplanen kommer att vara med i matchen.

2020 03 21

Tankar från en utskälld forskare

Torbjörn Fagerström

En bok om biologi, vetenskap och samhälle och brännande politisk.

Fagerström tar upp ovetenskap, hitte-på teorier och slagordsideologier som tillåts florera och utmana vetenskapen. Okunskap är en sak. Det går att bota. Men att inte vilja veta och att ha bestämt sig för något och vägra ta in argument är destruktivt. Fagerström kritiserar det motstånd mot evolutionsteorin som trots alla bevis finns, motstånd mot EMU, hyllandet av biodynamisk odling, tanken att är det bara naturligt är det bra och inte minst går han åt tokfeminismen med dess idéer om att kön är en social konstruktion. Och så slår han ett slag för fri forskning.

Detta är frågor som ingår i den politiska debatten men inte bara de enskilda sakfrågorna. Hela attityden till kunskap, vetande och sanningssökande är ideologisk och vi ser avarter inom alla fält.

Har Fagerström fel om något? Kanske det. Ifrågasätt då men det duger inte att komma med att jag tycker så och att det ändå inte finns någon sanning eller att min sanning är lika mycket värd som Din.

Bertil Ohlin

För Er som vill fördjupa Er i den liberala historien finns det ett värdefullt verk. Sven-Erik Larssons bok som heter ”Bertil Ohlin”.

Larsson var politisk chefredaktör på DN 1960-78 och var en verklig kännare av svensk politik. Larsson är allmänt positiv till liberalismen och till Ohlin men det är ingen hyllningsskrift. Sådana är enbart tråkiga. Boken kom ut 1998. Det är mycket bättre att läsa denna bok än Ohlins egna memoarer. (om nu dessa går att få tag på) De var allmänt träiga när de kom ut på 70-talet och har väl inte blivit mer läsvärda av att ha legat till sig.

Liberaler i asylkrisen

Svante Nycander är en av de stora liberala skribenterna. Har varit chef för Ledarredaktionen på DN bland mycket annat. Nu med den erfarenhet och skolning som en 86-åring kan ha. Utgav 2018 ”Liberaler i asylkrisen”.

Obligatorisk läsning för den som är intresserad av vad som har legat bakom den invandrarpolitik som Folkpartiet/Liberalerna har bedrivit och nu bedriver. Och inte bara vårt parti utan de flesta partier i en sorts politisk mittenfåra. Han är kritisk mot den flyktingpolitik som har bedrivits, och kan man väl säga fortfarande bedrivs, men det jag tycker är extra intressant är att han också kritiserar en högerradikalism som vill ha fri invandring och vill att samhället anpassar sig efter det. Han menar att dessa grupper gör den fria invandringen till ett redskap för att åstadkomma en förändring av samhället de vill ha. Denna granskning av den högerradikala flyktingpolitiken för fri invandring tycker jag har saknats

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat