20. okt, 2021

Männen på väggarna

I Uppsala Universitet finns det många porträtt på personer som varit betydelsefulla under dess flerhundraåriga tillvaro. Detta är ett problem enligt ett inslag i God morgon Världen SR P1. Det är nämligen män på dessa porträtt. I enlighet med den historiska verkligheten.

Frågan som ställs är hur alla dessa mansporträtt påverkar de som vistas i lokalerna. Jo, de visar att det är så här man ska vara, dvs man. De som inte är så här kan inte bli inkluderade på samma sätt. På så sätt reproduceras könsmaktsordningen.

En intervjuad som inte vill ta bort tavlorna tycker att det ändå är positivt att man börjat diskutera problemet.

Men om man nu lyfter blicken, så har vi en grundskola som är dominerad av kvinnor. Ju lägre klasser desto mer. Även i gymnasiet är det majoritet kvinnliga lärare. Om nu vuxna kvinnliga akademiker blir så påverkade av en del tavlor på universitetens väggar att de inte kommer till sin rätt, vad ska vi då tro om pojkar, barn eller ungdomar, som har hela sin skoldag ledd av kvinnor och går på en skola ledd av kvinnor.

Här vore det väl på sin plats att säga att det vore positivt om man började diskutera problemet.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat