5. jul, 2017

Stor sak att avsätta en partiledare

Facebook Liberal Rikspolitik  

Det finns en föreställning att vadå, det är väl ingen märkligt med att anmäla att man står till förfogande till att bli partiledare. Det är väl bara bra att det finns mer än en att välja emellan.

Jo det är en mycket stor sak! En sak som skakar om hela partiet.

Mig veterligt har det bara hänt en gång att en partiledare blivit avsatt på en partistämma. Det var när Yngve Holmberg förlorade mot Gösta Bohman 1970. Då fanns det ett allmänt missnöje i partiet med Holmbergs partiledarskap.  

För några år sedan försökte Mats Odell ersätta Göran Hägglund som partiledare i KD. Det ledde till ökade motsättningar i partiet och till att Hägglund blev skadeskjuten.  

Från dem som vill att Birgitta Ohlsson väljs framförs också att man vill ha en medlemsomröstning. Det framställs också som en enkel sak. Det är klart att medlemmarna skall säga sitt heter det. Men är det så enkelt. En medlemsomröstning leder till att partiet ner till minsta avdelning fokuserar på partiledarfrågan när det finns så mycket annat att ägna sig åt. Och naturligtvis är det så att ju mer man fokuserar på vem som skall vara partiledare ju mer ökar motsättningarna mellan anhängarna av respektive kandidat.  

En medlemsomröstning innebär en förändring av beslutsordningen i partiet. Det låter bra när det sägs att medlemmarna skall bli viktigare. Men medlemmarna har valt ombud som är de som har fått medlemmarnas förtroende och de fråntas möjligheten att ta detta beslut. Då säger man att medlemsomröstningen är enbart rådgivande. Då blir villervallan ännu större. Först dra igång ett jätteprojekt, som en medlemsomröstning är, och sedan strunta i den.  

När man följer den politiska rapporteringen i media så ser man hur stort genomslag partiledarstriden har fått och hur destruktiv den är för partiet. Det talas om krispartier och nu har vårt parti hamnat där också. I rapporteringen om partiet tas det upp att Björklund är ifrågasatt och det ordnas debatter om partiledarfrågan.

Risken är att väldigt mycket tid och kraft kommer att läggas på en helt onödig partiledarstrid.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat