14. mar, 2016

Frihandel och rättsstat

Dokument utifrån var i kväll (söndag TV2 kl 22) rena lågvattenmärket!

Det handlade om handelsavtalet TTIP och speciellt om ISDS-mekanismen, dvs det avtal som är till för att skydda investerare från diskriminerande åtgärder. Hela upplägget hade propagandatouch. Bildkomposition och ljudillustrationer och miljöer var gjorda för att ge propagandaeffekter. De vi skulle gilla presenterades i naturen och som sympatiska människor och de vi skulle ogilla med musik som skulle oss få dem att framstå negativt.

Där var många påståenden om ISDS som att det var till för att sätta gamla koloniländer på plats.  Ett fall de tog upp illustrerar varför ISDS behövs. De rapporterade med upprördhet om en stat som ville stänga en gruva men avstod på grund av risken för stämning. Det är väl klart att ingen stat som gett tillstånd till en gruva skall bara kunna säga att nu har vi ändrat oss och göra hela investeringen i gruvan utan värde. Detta illustrerar vänsterns samhällssyn. Enligt vänstern disponerar staten över inte bara oss människor utan också över företagen. En stat skall bara kunna bestämma att nu gör vi Din investering värdelös och får vi inte det så är det en inskränkning i demokratin. Det är en totalitär demokratisyn, dvs staten har den totala makten över individer och företag.

 Att individer och företag kan stämma stater har ett särskilt namn. Det kallas rättsstat.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat