4. jan, 2016

Bryt det genusindustriella komplexet

Det skall bli Jämställdhetsdagar i Malmö. Ett arrangemang för folk som arbetar med jämställdhetsfrågor. Konferensen backas upp av bl.a. Malmö Kommun och Sveriges Kommuner o Landsting SKL. Gott så. De som arbetar med området kan behöva träffas och utveckla sitt kunnande.

Men den som arrangerar denna konferens är inte de inblandade kommunala organisationerna. Nej det har överlåtits till Sveriges Kvinnolobby. Denna organisation, Sveriges Kvinnolobby, är en feministisk organisation med en klar politisk agenda. Den är en paraplyorganisation för 45 organisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Alltså, det är kvinnors intressen som skall gynnas så det handlar inte om jämställdhet.

Tänk tanken, fast det inte är lätt, att kommuner skulle ha en trafikkonferens och låta den organiseras av Bilvännernas Riksförbund (eller för den delen Bilhatarnas Riksförbund). Eller naturvårdsverket ha en vargkonferens ordnad av Jägarnas Riksförbund alternativt Vargvännernas Förening. Det vore naturligtvis otänkbart. Offentliga organ kan inte låta sig styras av intresseorganisationer eller politiska lobbyföreningar.

Men inom jämställdhetspolitiken är inget normalt. Det som annars är självklart gäller inte här. Feminismen har blivit överideologi och det är de feministiska organisationerna som definierar dess innehåll.

Konferensen har en rådgivande grupp. Den är expertis vid utformning av konferensens innehåll och utformning samt sitter i juryn för Jämställdhetspriset. Nio av de tio deltagarna är kvinnor. Könskvotering är ju annars så viktigt men det behövs visst inte när det är övervikt av kvinnor. Men är det någonstans där det borde vara en rimlig jämvikt kvinnor och män är väl när jämställdhet diskuteras.

Genom samarbetat om denna konferens stärks också Sveriges Kvinnolobby som del i det Genusindustriella komplexet. Alltså den skattefinansierade feminismen. Vi har feministiska lärosäten och forskningssekretariat vid våra universitet, vi har bidrag för ”Kvinnors organisering” och arrangemang av denna typ eller som Kvinnolobbyns konferens 2014 som fick 10 miljoner i bidrag. (Se denna hemsida, Artiklar 2014. Statsfinansierad feminism).

Det är dags för Liberalerna att bryta det Genusindustriella komplexet.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat