7. okt, 2015

Var det socialdemokraterna som avskaffade apartheid?

TV 2 visade nyligen dokumentären ”Palmes hemliga agent”. Ett intressant reportage om hur Sverige hjälpte Sydafrikas ANC i deras kamp och där diplomaten Birgitta Karlström Dorph var en viktig mellanhand.

Det intryck man fick av programmet var att det var socialdemokraterna som drev politiken mot apartheid och att Palme var centralpersonen. Det var som om det var Palme mot världen och Palme segrade. Det enda tillfälle då andra nämndes var när Reagans och Thatchers och moderaternas motvilja mot sanktioner togs upp.

Visst var Palme mycket engagerad i kampen mot apartheid och de år som programmet fokuserade på, från 1982, var med socialdemokratisk regering, men var Karlström Dorph Palmes agent och var det bara socialdemokratin som drev antiapartheidpolitiken?

Från Sverige slussades 1,6 miljarder till ANC. Detta gick genom den s.k. Humanberedningen. Ett organ till för att hemlighålla Sveriges agerande. I det ingick samtliga partier utom vpk. Där ingick också LO och Arbetsgivarföreningen och hela folkrörelsesverige. Och Karlström Dorph var som diplomat representant för Sverige och inte för socialdemokratin eller för Olof Palme.

Det som helt kommer bort är folkpartiets engagemang mot apartheid. Ett engagemang som funnits från 50-talet och sedan under hela kampen. Sven Wedén, som var folkpartiledare 1967-69 och var företagare, hade tidigt stoppat sitt eget företags export till Sydafrika. Liberaler som DN´s chefredaktör Herbert Tingsten och David Wirmark, sedermera partisekreterare i folkpartiet, var starkt engagerade mot apartheid redan på 50-talet. Många, särskilt unga människor, engagerade sig tidigt mot apartheid. För Folkpartiets Ungdomsförbund var situationen i det vi kallar 3:e världen med kolonialkrig, rasism, förtryck och fattigdom en stor fråga och då var det naturligt att även engagera sig i medborgarrättskampen i Sydafrika.

Folkpartiet drev på 70-talet krav på stöd till ANC. Just detta som programmet handlade om, stöd till ANC kom till efter en motion i riksdagen från folkpartiet och centerpartiet. Folkpartiet drev också på för förbud mot investeringar i Sydafrika. Detta investeringsförbud och förbud mot kapitalexport infördes 1979 av folkpartiregeringen under Ola Ullsten.

Under 80-talet verkade folkpartiet för att dispenser inte skulle ges från investeringsförbudet och drev också på för handelssanktioner. Här tvekade den socialdemokratiska regeringen som ansåg att Sverige inte skulle genomföra sanktioner som inte var beslutade i FN´s säkerhetsråd. Den strikta neutralitet som socialdemokraterna ville driva gjorde att de tvekade att ta detta steg.  Danmark och Norge införde dessa sanktioner och folkpartiet satte socialdemokraterna under press och så småningom gick partiet med på att införa sanktioner.

Vi kan vara stolta över Sveriges insats för att avskaffa apartheid och heder åt Birgitta Karlström Dorph. Det är värt att framhålla Olof Palmes engagemang och insatser, men det är fel att framställa historien som om allt vore socialdemokraternas och Palmes verk. Det fanns motsträviga och det fanns de i olika läger som drev kampen. Folkpartiet var under alla åren djupt engagerad i kampen mot apartheid.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat