25. sep, 2015

Centerpartiet ett hot mot de mest skyddsbehövande

Det finns gränser för flyktingmottagandet. Gränser för våra möjligheter och gränser för hur långt flyktingvänliga krafter är beredda att sträcka sig. Vi måste därför se till att få en flyktingpolitik som är inriktad på dem som verkligen behöver vårt skydd.

Nu profilerar sig Centerpartiet som det borgliga parti som mest av alla vill öppna våra gränser för flyktinginvandring. Slagordet tycks vara det Annie Lööf lanserade: ”Kom hit”.

Men Centerpartiet nöjer sig inte med detta. Så här sa Annie Lööf i sitt sommartal när hon talade om invandring:

 ”Ska vi ta krafttag för integrationen, med tidigare insatser för språkinlärning, tydliga incitament för att börja jobba och ett jämnare mottagande i landets kommuner? Ja, det ska vi.

Ska vi backa från principerna om människors rätt till asyl, och blunda för krig, fattigdom och humanitära katastrofer? Aldrig.”

 Här anges alltså även fattigdom som grund för asyl. I en situation där vi har stora svårigheter att klara nuvarande mottagande lanserar Centerpartiet en drastisk utökning. Om detta skulle bli verklighet och det blev känt över världen att Sverige är lösningen för fattiga skulle vårt flyktingmottagande falla samman och den förståelse och ibland välvilja som finns för flyktingar upphöra. Därmed är Centerpartiet ett hot mot dem som behöver vårt skydd mest av alla.

 

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat