1. sep, 2015

Folkomröstning – Enkelt retoriskt knep

Att SD kräver folkomröstning om invandring är inte för att det skulle vara en lämplig fråga att folkomrösta om, nej det är för att det är ett sätt att ta över debatten.

Naturligtvis är det en omöjlig fråga att folkomrösta om. Folkomrösta kan man göra om det finns två klara alternativ, typ ja eller nej till EU. I invandringsfrågan finns det oändligt många alternativ.

Får man upp frågan om folkomröstning på agendan har man flyttat diskussion från att handla om vad man skall göra till hur man skall göra det. Därmed har den som driver frågan vunnit hälften. Det finns en märklig grej där. Det är precis som om man inte kan vara mot både vad någon vill och hur de agerar för detta. Om någon bränner ner ett hus för att protestera mot något blir reaktionen att vi ogillar ert sätt att protestera men vi förstår er ståndpunkt och det finns andra sätt att agera som är bättre. Detta oavsett hur mycket emot man var tidigare.

Precis samma med SD´s krav om folkomröstning. Olämplig metod men givetvis förstår vi er sak och det finns bättre metoder att åstadkomma det Ni vill.

Nu är ju flyktingfrågan redan central i debatten och mycket behöver diskuteras och ifrågasättas där men låt inte denna debatt styras av enkla retoriska knep från SD:

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat