23. maj, 2015

Beskatta männen säger folkpartister!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article20830005.ab

Inför en ny skatteprincip. Beskatta efter kön. Inte efter bärkraft och sådana uråldriga principer. Två riksdagsmän, Gulan Avci och Robert Hannah vill behålla värnskatten eftersom det mesta av denna skatt betalas av män. Alltså frågan om hur höga marginaleffekter man rimligen kan ha och en skatts effekter på arbetsvilja och tillväxt är oviktigt. Könskraft istället för bärkraft. Nya principer.

Detta kallar de båda jämställdhet. Jag trodde att jämställdhet var att män och kvinnor behandlas lika och att ingen varken gynnas eller missgynnas pga kön. Deras tänkande är precis tvärtom. De vill klart missgynna män.

Om det hade varit så att fler kvinnor betalat denna skatt skulle det då vara rätt att ta bort skatten?

De flesta som sportfiskar är män. Inför därför en särskild skatt på fiskeutrustning. Det lär också vara så att en del av dessa sportfiskare är direktörer med skyhög lön. Give them hell!

Senaste opinionsmätningen ger fp 4,5%. Fantastiskt att det finns så många som vill stödja detta parti.

Diskussion i facebookgrupp ”Folkpartiets Rikspolitik”

Tina Acketoft Ragnar, jag förstår din upprördhet men kom ihåg att det inte är FP utan Liberala kvinnor som skrev detta. Så är det ju i ett parti, det kommer inspel från olika grupper eller enskilda medlemmar och man stöter och blöter högt och lågt. Och så formar vi politiken när alla sagt sitt. Tack o lov.

Ragnar Arvidsson Ja, det är rätt Tina. Men dock är dessa två riksdagsledamöter! Det skall vara högt till tak i ett parti. Förvisso, men ibland undrar jag om det inte är långt till botten också.

Tina Acketoft (För protokollet, Robert är riksdagsledamot och sitter i liberala kvinnors styrelse. Gulan är ordförande i liberala kvinnor, inte riksdagsledamot.)

Ragnar Arvidsson Ok , då missade jag detta om Gulan, men hon har varit riksdagsledamot.

Robert Hannah Ragnar, du läser artikeln som fan läser Bibeln. Vi är INTE emot att man tar bort värnskatten långsiktigt men i dagsläget är ett större samhällsproblem att kvinnliga akademiker i samhällsbäraryrken (tex sjuksköterskor) har en alldeles för dålig löneutveckling. Politik är att prioritera och vi tycker Fp har fel som har som högst prioritering en skattesänkning till BÅDE män och kvinnor som tjänar 53000 kr i månaden över tex generella skattesänkningar som bättre träffar de individer i samhällsbäraryrken som behöver en löneökning eller lönehöjningar för de ovan nämnda grupper. Se hur moderaterna resonerade när de ändrade sig i frågan prioritera.

Ragnar Arvidsson Robert, jag har inte misstolkat er utspel. Självklart kan man föra en diskussion i fp om det är bästa prioriteringen att sänka värnskatten. Pengarna skulle kunna användas till att höja vissa löner eller till bättre sjukvård eller bättre försvar. Men det jag tar upp är ju att Ni så tydligt kopplar det till kön. Det är det hela ert resonemang bygger på. Om kvinnor och män betalade värnskatt i samma utsträckning, skulle Ni då föreslå att den var kvar?

Robert Hannah Ragnar, jag kommer alltid prioritera generella skattesänkningar alternativt höja löner för akademiker i offentlig regi som är underbetalda. Oavsett kön. Oavsett hur många kvinnor som betalar värnskatt. 7 av 10 socionomer i Sthlm vill lämna yrket slog en rapport larm om nyligen. Finns väldigt många skattesänkningar som går före tex reavinstbeskattning för ökad rörlighet, borttagen skatt på personaloptioner, restaurangmomsen, höja brytpunkt på statlig skatt med mera. Att ett borttagande av värnskatten skulle ha en sådan skev fördelning är bara ytterligare ett argument att inte prioritera den - men det tyngsta argumentet är att andra skatter är viktigare att sänka. Jag är inte någon skattehöjare på något sätt

Ragnar Arvidsson Robert! Nu är vi i diskussionsfas. Vad behöver vi satsa på och vilka skatter är minst skadliga? Detta skulle vi kunna diskutera. T.ex reavinstskatten på bostäder. Den är skadlig genom att den minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Jag vet inte ifall den drabbar mest män eller mest kvinnor och jag finner det helt irrelevant. Det som bör diskuteras är dess effekt på bostadsmarknaden och om en sänkning är det vi mest skall prioritera

Robert Hannah Håller med dig Ragnar - allt jag egentligen ville vara att lyfta en diskussion om vad Fps borde prioritera för skattereformer framöver som är liberala, som behövs mest, som går att vinna väljare för och som är realistiska. För mig har jag svårt att se hur värnskatten kan vara nr 1 av alla reformer som behövs

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat