18. maj, 2015

Invandringspolitiken inte trovärdig

Partiledardebatten blev ytterligare ett bevis på att fp m.fl. inte har en trovärdig invandringspolitik. Första steget till sådan politik är att erkänna problemet. Att ta emot en halv miljon människor på några få år är en  mycket stor utmaning. Inte bara för migrationsverket utan främst för skola, bostads- och arbetsmarknad. Det förstår vem som helst så de partier som försöker vifta bort problemet kommer i underläge.

På så kort tid som tio år har antalet ensamkommande flyktingbarn 20-dubblats och inget tyder på att antalet skulle avta. Samtidigt tar våra grannländer bara emot ett fåtal. Inget parti kan blunda för denna verklighet.

De förändringar som nu föreslås kommer inte att lösa problemen men kanske minska inflödet något. Varför inte erkänna att avsikten är att minska antalet som kommer istället för att maskera förslagen till integrationspolitik?

Inte heller har vi någon politik för att förhindra drunkningsdöden i Medelhavet. Några tusen som får komma som kvotflyktingar löser inte problemet. Flyktingströmmarna och drunkningsdöden kommer att fortsätta. Då försöker man ge sig på flyktingsmugglarna. Det är naturligtvis populärt. De tjänar ju grova pengar på människors nöd. Men är det inte något märkligt här? De som kommer med flyktingsmugglarna tas ju emot i Sverige och övriga Europa. De anses alltså ha asylskäl. Men om de har asylskäl och tas emot här och får stanna, då är det väl bra att de kan komma? Då skulle vi ju tacka flyktingsmugglarna istället. Det måste ju vara bakvända världen att bygga upp så höga murar vi kan runt Europa och sedan välkomna dem som lyckas ta sig över.

Möjligheten är någon form av uppsamlingsstationer på andra sidan haven där beslut tas om flyktingarnas vidare öden och detta blir enda vägen in i Europa. Det är ingen lätt sak att ordna och inget för Sverige ensamt. Här krävs de möjligheter och resurser som EU har så partier som är emot EU tige i debatten. Fp måste kunna tala om att det är så vi vill ha det och att man arbetar för det. Eller finns det något annat förslag?

Den allmänna uppfattningen är att det är bättre att hjälpa på plats. Det låter ju rimligt och eftersom ingen säger emot så blir det den gällande uppfattningen. I många fall är det så. Då är det naturligtvis det vi skall göra. I de fall det bästa är att de får komma hit måste vi kunna motivera det.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat